Cerințe pentru redactarea și prezentarea rezumatelor

Stimați participanți,

Pentru a asigura calitatea și ținuta științifică a evenimentului, avem rugămintea să respectați următoarele cerințe referitoare la redactarea și expedierea rezumatelor:

  • Nu se primesc mai mult de 2 rezumate ca prim autor,
  • Redactare: în limba engleză, în format Word, font Times New Roman 12 pt., spaţiere 1,5 rânduri, 1 pagină A4 cu margini de 2 cm și aliniere la stânga,
  • Rezumatul va cuprinde maxim 300 de cuvinte,
  • Titlul: cu majuscule, maxim 40 de cuvinte, centrat,
  • Autorii: listaţi sub titlu, fără grad didactic sau ştiințific, afilierea cu cifre arabe superscript în dreptul numelui. Se vor lista toți autorii lucrării (nu se admite “și alții” sau “et al.”),
  • Afilierea autorilor: conform cifrelor din dreptul numelor autorilor, denumirea oficială a instituției prescurtată (ex: INCD “Victor Babeș”), secția sau departamentul (laboratorul), orașul și țara instituției,
  • Tip lucrare: pe document (colț dreapta sus) se va preciza tipul lucrării (comunicare orală – CO);
  • Salvare: rezumatul trebuie salvat cu următoarele caracteristici în denumire: numele și prenumele autorului care prezintă– titlul lucrării –indicativul de prezentare (CO).

Este preferabil ca structura rezumatului să cuprindă paragrafe de introducere, material şi metode, rezultate, concluzii.  Nu se vor introduce tabele sau figuri. Prescurtările trebuie să respecte regulamentele internaționale. Dacă se impune introducerea bibliografiei, se admit maxim 3 titluri.

Rezumatele care nu respectă aceste reguli vor fi respinse!

 Rezumatele se vor trimite prin e-mail ca fișiere atașate, la adresa contact@imuno-dermatologie.ro până la data de 10 Septembrie 2020 inclusiv.

În mesajul de trimitere vă rugăm să specificați: nume-prenume, funcție (sau student), membru/ne-membru SIR/ARID De asemenea, se va specifica opțiunea pentru prezentarea lucrării:

  • Comunicare orală (15 minute + 5 minute discuții) – CO
  • Poster – P

Autorii de postere sunt rugaţi să trimită lucrările în format PPT sau PPTX arhivate prin folosire de transfer intermediat (ex. www.wetransfer.com) la adresa contact@imuno-dermatologie.ro până la data de 10 SEPTEMBRIE 2020.

Se va atașa și copia după ordinul de plată a taxei de participare. Studenții vor atașa o copie după carnetul de student cu viza la zi.

Rezumatele trimise fără dovada achitării taxei de participare sau fără copie după carnetul de student nu vor fi luate în considerare.