Pot fi membri ai Asociației de Imuno-Dermatologie din România (ARID) persoane fizice care lucrează sau studiază în domeniul imuno-dermatologiei din România și din străinătate.

Acordarea calităţii de membru se face la cererea solicitantului, prin completarea formularului de înregistrare, ca şi a achitării taxei de înregistrare stabilită de Adunarea Generală.

Formularul de înregistrare membru ARID, completat şi semnat împreună cu dovada  achitării taxei vor fi trimise scanat prin e-mail la contact@imuno-dermatologie.ro