POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Asociația Română de Imuno-Dermatologie (ARID) și datele dvs. personale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociația Română de Imuno-Dermatologie cu sediul în str. Prof. Mirescu, nr. 148, sat Gulia, com. Tărtășești, jud. Dâmbovița, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.imuno-dermatologie.ro/

Ce date colectăm

Numele și prenumele dvs., număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, titlul postului pe care îl ocupați, numele organizației – dacă vă înregistrați pentru unul din evenimentele noastre

ARID prelucrează datele personale introduse în formularele de înregistrare ca şi membru ARID sau înregistrare la evenimente/congrese/seminarii/conferințe, precum și datele care sunt colectate în cadrul relaţiilor cu ARID, în următoarele scopuri: devenire membru al Asociația Română de Imuno-Dermatologie; primire de invitaţii şi înscriere la manifestări științifice, Congrese, Conferințe, simpozioane; primirii de materiale ştiințifice în domeniu; colaborării cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate; colaborării cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii în domeniul specialităţii dermatovenerologice/imunologie precum şi cu oricare alte instituţii de cercetare ştiinţifică, instituţii de învăţământ superior, instituţii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, entităţi politice, comunităţi şi lideri locali, din România sau din alte ţări, precum şi cu organisme şi organizaţii internaţionale; obţinerea de burse; decontarea unor cheltuieli; primirea de mesaje de felicitare și anunțuri aniversare.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționaţe sunt voluntare sau există un interes legitim (ex: pentru a deveni membru, pentru a participa la un congres, etc.).

Vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecţia Datelor şi de legislaţia naţională: Dreptul la informare, dreptul de acces la datele dvs., Dreptul de intervenție, Dreptul de opoziție, Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Trebuie să întelegeţi că, în ciuda retragerii consimţământului, vom avea totuşi dreptul de a utiliza sau de a divulga datele dvs. cu caracter personal, dacă avem un interes legitim, suntem obligaţi sau autorizaţi să facem acest lucru prin legislaţia aplicabilă în vigoare.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

ARID va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Păstrarea securizată a datelor dvs.personale

Din punct de vedere al posibilității de a vizualiza şi accesa datele personale, acestea sunt stocate pe serverele furnizorului serviciilor de găzduire, fiind accesibile doar de către o persoană din conducerea ARID.

În cazul în care aveți întrebări legate de protecția datelor de către ARID în general, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: contact@imuno-dermatologie.ro

Informatii suplimentare

Pentru mai multe informații privind protecția datelor și noul regulament UE privind protecția generală a datelor    (din mai 2018), vă rugăm să vizitați https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_en