Conf. Univ. Dr. Olivia Timnea

Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Educație fizică, Sport și Kinetoterapie