Prof. Dr. Mihail Alecu

Universitatea „Titu Maiorescu", Facultatea de Medicină, București